*🌼పిడుగుల స్క్రోలింగ్*

🌼🍁💲⭕⭕®️❗🍁🌼*🌼పిడుగుల స్క్రోలింగ్*⛈⛈  *నెల్లూరు , గుంటూరు, ప్రకాశం, కడప జిల్లాలకు పిడుగు హెచ్చరిక*  పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు, వ్యవసాయ కులీలు, పశు-గొర్రెల కాపరులకు హెచ్చరిక⛈⛈  *నెల్లూరు జిల్లా*వరికుంటపాడు, చంద్రశేఖరపాలెం

Professor W.C. Röntgen Discovers X-Rays

The model department of the United States Patent Office in Washington is illuminated here and there with the original models of the very great...

Pinkerton Suspects Socialite of Espionage

The model department of the United States Patent Office in Washington is illuminated here and there with the original models of the very great...

Weather Warning May Delay Invasion

The model department of the United States Patent Office in Washington is illuminated here and there with the original models of the very great...

Paine Urges Americans To Declare Independence

The model department of the United States Patent Office in Washington is illuminated here and there with the original models of the very great...

Inventors Wage Patent War

The model department of the United States Patent Office in Washington is illuminated here and there with the original models of the very great...

Charles Babbage Invents Mechanical Calculator

The model department of the United States Patent Office in Washington is illuminated here and there with the original models of the very great...

Ferry Boatman Challenges Steamboat Monopoly

The model department of the United States Patent Office in Washington is illuminated here and there with the original models of the very great...

Anesthesia Makes Surgery Painless

The model department of the United States Patent Office in Washington is illuminated here and there with the original models of the very great...

Arrested Alchemist Must Make Gold To Win Freedom

The model department of the United States Patent Office in Washington is illuminated here and there with the original models of the very great...

Popular articles

20,830FansLike
2,394FollowersFollow
0SubscribersSubscribe