*🌼పిడుగుల స్క్రోలింగ్*

🌼🍁💲⭕⭕®️❗🍁🌼*🌼పిడుగుల స్క్రోలింగ్*⛈⛈  *నెల్లూరు , గుంటూరు, ప్రకాశం, కడప జిల్లాలకు పిడుగు హెచ్చరిక*  పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు, వ్యవసాయ కులీలు, పశు-గొర్రెల కాపరులకు హెచ్చరిక⛈⛈  *నెల్లూరు జిల్లా*వరికుంటపాడు, చంద్రశేఖరపాలెం

Arrested Alchemist Must Make Gold To Win Freedom

The model department of the United States Patent Office in Washington is illuminated here and there with the original models of the very great...

Professor W.C. Röntgen Discovers X-Rays

The model department of the United States Patent Office in Washington is illuminated here and there with the original models of the very great...

Lindbergh Takes Off On Transatlantic Flight

The model department of the United States Patent Office in Washington is illuminated here and there with the original models of the very great...

Robert Bruce Claims Crown of Scotland

The model department of the United States Patent Office in Washington is illuminated here and there with the original models of the very great...

Printer Invents Typewriting Machine

The model department of the United States Patent Office in Washington is illuminated here and there with the original models of the very great...

Anesthesia Makes Surgery Painless

The model department of the United States Patent Office in Washington is illuminated here and there with the original models of the very great...

Churchill Expects Trouble from Nazis

The model department of the United States Patent Office in Washington is illuminated here and there with the original models of the very great...

Paine Urges Americans To Declare Independence

The model department of the United States Patent Office in Washington is illuminated here and there with the original models of the very great...

Engineers Detonate Huge Blast In New York

The model department of the United States Patent Office in Washington is illuminated here and there with the original models of the very great...

Popular articles

21,180FansLike
2,508FollowersFollow
0SubscribersSubscribe